Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Ilse Blommestein. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

Eénmalig gebruik van afbeeldingen is toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden - hoe of welke dan ook - mits de bron duidelijk wordt vermeld en zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

© 2023 | ilseblommestein